Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wizualizacja wyborów do Sejmu RP i Senatu RP
LGD
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
e-dziennik
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Aktualności
 
2017-01-09
Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku

 

Podatek od nieruchomości – 2017 rok

Rodzaj nieruchomości

GRUNTY

STAWKA PODATKU

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,80 zł od 1 m2 powierzchni

 

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,54 zł od 1 ha powierzchni

 

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,25 zł od 1 m2 powierzchni

 

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, z późn. zm.) i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłączenie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym okresie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

 

2,98 zł od 1 m2 powierzchni

 

 

 

 

 

BUDYNKI

STAWKA PODATKU

Budynki mieszkalne lub ich części

Zwolnione Uchwałą Rady Gminy Tuczępy Nr XXV/172/2016 z dnia 16 listopada 2016r.

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

22,00 zł o 1 m2 pow. użytkowej

 

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

 

10,42 zł od 1 m2 pow. użytkowej

 

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,53 zł od 1 m2 pow. użytkowej

 

Budynki pozostałe lub ich części w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego

       5,00 zł od 1 m2 pow. użytkowej

BUDOWLE

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

 

Podatek rolny – 2017 rok

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta; 40,00 x 2,5= 100,00 zł – stawka podatku na 2017 rok
2) od 1 ha gruntów nie gospodarstw rolnych (t,j. do 1 ha powierzchni) – równowartość pieniężną 5 q żyta; 40,00 zł x 5 q = 200,00 zł – stawka podatku na 2017 r.

Zwolnione z podatku rolnego są: klasa V i VI, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz nieużytki.

Podatek leśny – 2017 rok

Podatek leśny od 1 ha fizycznego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Wynosi ona 191,01 zł za 1 m3.

191,01 zł x 0,220 m3 = 42,02 zł – stawka podatku na 2017 r.

 

Podatek od środków transportowych – 2017 rok

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/171/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 listopada 2016 roku


BIP
Głos Gminy Tuczępy
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
ZGOK
''e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST''
SIPWS
GPI
Mapa dojazdu
czwartek, 27 lipca 2017
208 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Urząd Gminy w Tuczępach, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, pow. buski, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 3533135, email: urzad@tuczepy.pl
NIP: 655-13-16-423
Numer konta bankowego: 44 8519 1015 0020 0007 0263 0005
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI